info@vexekonomi.se     Phone: 070 -782 53 12

"Bokslut & Årsredovisning"

Vi hjälper dig

Väx Ekonomi hjälper dig och ditt företag med bokslut, årsredovisning och ser till så att deklarationen hanteras på rätt sätt

Räkenskapsåret

Resultatet av bokslutsarbetet, årsredovisningen, är den sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått. Alla aktiebolag måste enligt lag varje år upprätta en årsredovisning och skicka in denna till Bolagsverket. 

Personligt

Tack vare vår personliga kontakt under året med den löpande bokföringen underlättar det i arbetet med bokslutet. Men det finns självklart flera aspekter att titta på tillsammans. På bokslutsarbetet fastslås hur mycket pengar som bör delas ut till bolagets ägare, och behövs särskild skatterådgivning i samband med bokslutet bistår vi även med det. När bokslutsarbetet är klart hjälper vi er att skicka in alla uppgifter till Skatteverket.