Outsourcing

Effektivisera

Vill du effektivisera ditt företag eller behöver du hjälp med en kommande omorganisering? Med hjälp av vår erfarenhet och kunskap inom ekonomi och verksamhetsstyrning hjälper vi dig med att ta fram kostnadsbesparande åtgärder och identifiera risker. Vi på VEX Ekonomi kan på kort varsel även tillhandahålla utbildad personal vid omorganisering eller vid arbetstoppar.

Identifiera

Vår erfarenhet och kunskap inom ekonomi och verksamhetsstyrning hjälper dig att genomföra kostnadsbesparande åtgärder, förbättra styrningen eller identifiera risker.